Какво е област

Град част щандове за квартал на града, част от автономните териториално разделени законови градове. Това обозначение е валидна от R. 1990-та Например, Прага разполага с общо 57 области. 

Квартали и райони на града са до известна степен подобни на общността и по този начин може да има собствен герб, знаме и подобни административни органи на Органа, Съвета, и на кмета. Техните правомощия са установени с постановление. Квартали имат своя собствена юридическа правосубектност и работят само като организационна единица на града.