Какво е дифузионно отворена стена

Дифузията отворена стена е стена, което позволява движението на водните молекули чрез структурата. Дифузията отворена стена има основно предимство, че водните молекули да преминават през нея, да действат като превантивна мярка преди пускането плесени, гъбички и други вредители. Освен това, конструкции с стени дифузни много по-добре защитени срещу шум и отлични свойства за съхранение на топлина. Все пак, това е все още сравнително нова технология, а не всеки архитект може да проектира къща с дифузионно отворени стени, за да работи на 100%.