Какво е емисивност

Емисийната е променлива с нулев размер. Тези оптични атрибут, който описва количеството на светлината, излъчвана от материала и съотношението му към сумата, която при същите температурни условия справят излъчват черно тяло. Емисийната се използва главно в областта на термография. Термография използва инфрачервени камери за измерване, което може да се определи температурата на обекта, към който те са насочени. Камерите често се използват в строителството, тъй като с тяхна помощ може да открива дефекти в изолацията на къщи.