Какво е патрон

Касетата е естетически и архитектурен елемент, който има формата на панел, чиято форма може да има различни форми. Има касети квадратни, правоъгълни или има осмоъгълна форма. Най-големият бум преживя тази архитектурни решения най-вече по време на Възраждането, когато патроните се предимно от дърво и са украсени с потънали панели или картини.