Какво е рекултивация

Рекламация е набор от интервенции, които ги правят нежелана намеса заличени пейзажа. Най-често обект на рекултивация област белязан от въгледобива, кариери. Резултатът е превръщането на области от района на гори, ниви и отдих.  Ние знаем, техническата и биологична рекултивация. През 60-те години е популярен селскостопанска рекултивация, тъй като 80-те и 90-те години почивка сред става популярна пълнене рекултивационни езера.