Какво е груб строеж

Брутният сграда е термин, който се използва в сгради, които са непреработени и са лишени от естетически лечение. Не стандарти за това как една такава структура приличат на нас там. Винаги отношение на споразумение между клиента и доставчика. В някои договори като част от строителната площадка включва като стълби, а в други не могат. Всяка фирма има свой представа за това как тази работа вид. Като цяло, като се смята, че грубия строеж трябва да съдържа най-малко окабеляване монтирани в основата, вертикални и хоризонтални структури, покрив с всички необходими аксесоари, като например покрив или комин и пълна топлоизолация.