Какво е най-краткия живот на конструкцията

Изграждането на кратката продължителност на живота е изграден с неносещи конструкции, сред които включват етажа, мазилка, окабеляване, ВиК, прозорци и врати. Всички тези елементи обикновено не продължават повече от 100 години. Предимството е, че е сравнително лесно да се замени, ако е необходимо. Повреждане или унищожаване не разполага с много влияние върху цялостния живот на сградата.