Какво е свод

конструкторски бюра Сводът му, чиято функция е да предава товара на подпорни стени. Те се състоят от петата най vrcholnice, криви, бузата, челото и обратно на. Според различи вида на барел сводове, напречно и оребрена. Сводовете са били в употреба още през шумерската империя, както по инженерни съоръжения, както и мащабните строителни проекти, като например дворците и религиозни сгради. Пикът но опитен свод с появата на Средновековието, когато той започва да строи голяма катедрала. От средата на ХIХ век започва да произвежда стомана свод, а през ХХ век тя също така добавя допълнително бетон.