Какво е коридор

Коридорът обикновено се разглежда като един пасаж или коридор. Но може да има други значения. Обикновено терминът "коридора" се използва също и в спортове като хокей или район, който се използва за транспортиране на хора и стоки. Коридор може да бъде по суша, въздух, море или железопътен транспорт.