Какво е геодезия

Геодезия е клон на науката, чийто фокус е върху изследването на размерите и физичните свойства на Земята, техните части или обекти, които са извън него. Изследването е сложен математически, физически и геометрична методология. Геодезия определя взаимното положение на точките, които се намират на повърхността на земята координатна система. Това в крайна сметка позволява образуването на по-подробни карти, които могат да имат класически формата хартия или да се превърнат в виртуална форма. Геодезията е разделен на по-високи и по-ниски. Висше геодезия разглежда лицето на земята, и изчисления на геодезически мрежи. Той се фокусира върху големи области като окръзи или дори държави. Долна геодезия, от друга страна, се занимава с областта на измерване, по-малък мащаб. Изчисленията обаче са далеч по-точна.