Кой е инвеститор

Инвеститорът е предприятие, което харчи собствени средства, а не само за собственото си обогатяване, но също така и в обществен интерес или в интерес на друго лице. Инвеститорът може да има много форми. Тя може да бъде една къща банка, инвестиционен фонд, пенсионен фонд или физическо лице. Решението да инвестираме обикновено съпътства като се има предвид степента на риска и всички бъдещи печалби. Инвеститорът не може да участва в закупуването на цялата сума, но може да бъде само един от акционерите.