Какво е град, образуващи фактор

Град формиращи значително фактор влияе на развитието, но също така и на стагнация. Особено сектор може да го направи сам или няколко фактора - търговия във връзка с транспорта, добивната и преработващата промишленост и т.н.