Какво е фронтон

Fronton е елемент, който се използва най-вече традиционен терасовидна архитектура. Тя е под формата на щит разширения и най-често се поставя върху прозорец или врата. Формата му прилича на равнобедрен триъгълник. Ако фронтон намира над прозореца, обикновено по-нататък suprafenestra, когато е поставен над вратата или порта, наречена supraports.