Какво е купол

Dome е изработен от акрил или поликарбонат. Те са разделени в зависимост от формата на купола и пирамидалните. Те се предлагат в различни цветове, обикновено ясни и овални. Те са разделени на еднослойна, двуслойна и три-слой зависи от изискванията на топлоизолационни свойства люкове. 

Bubbles са неразделна част от капандурите и могат да избират от най-различни форми. Пазар като поликарбонат, които са устойчиви на градушка купол с отлични изолационни свойства и други видове.