Какво е земеделие култура

Земеделието културата е доказателство за земя според потребителските отношения. Вид на земеделска земя е обработваема земя, пасища, угари, постоянни пасища. Трайни насаждения са лозя, насаждения с хмел, овощни градини, детска градина, бързорастящи дървесни видове. В други култури включват залесени земи, езера, непроизводствени площи и др  Селско култура се разбира като рекултивация и отглеждане на култури. В случай на отглеждане на растение в голям район от гледна точка на монокултура. Горски култури не са подходящи за използваемост влошаване на земеделски земи и не-устойчиви. Земеделски култури представляват растителни видове, отглеждани в земеделски земи, засятата площ или засадени културните растения.