Какво е окончателното изчисление

Крайната калкулация на строителство означава, че всички материали, използвани като работна брои окончателна фактура. Материалите, използвани обикновено са включени в фактура съгласно занаяти.