Какво е строителство дневник

За изграждането на регистър се записват информация за напредъка на работата на място. Дневникът съдържа оригиналния сертификат и двете копия. Страниците са номерирани, няма свободно пространство може да се пропусне. Водещ строителство дневник е задължение по Закона § 157 от Закон №. 183/2006 Coll. (Закон за строителство). Строителство дневник води в сгради, изисква разрешение за строеж. За други сгради трябва да се запази само един прост запис на сградата. Дневникът трябва да е водена от началото на строителството, до момента, когато той премахва всички недостатъци и забавяния сграда е правилно предава. За изграждането на регистър са записани данни за работни практики, техния контекст и метеорологичните отклонения от чертежи, одобрени от органа, изграждане и друга необходима информация. Дневникът трябва да архивира в продължение на десет години.