Какво е мокър комин

Във всеки комин, оформен в влажността на нагряване. При използване на топлинни уреди ново поколение влага в комина се издига. При охлаждане на димните газове в димохода на комина се образува утаява течности, които съдържат големи количества вредни вещества. Стичаше по стените и комина, ако комина е тухла, например, лесно потоци по стените създава петна.

Мокър димен възниква също при промяна на нагряване. Отоплителен уред, заедно с опушен вид път една функционална единица, а ако комина не е адаптирана към новите уреди може да се случи, че все още не може мокро и сухо димните в крайна сметка ще се разпадне продукти.