Какво е подрегионално план

Частичен Териториален план е документация, за да заделят част от земята се определя на общината, в която парцелите могат да изградят и къде не. Обикновено също съдържа условия за сгради, които вече са построени. Тя също така включва предложения за живописни природни места, които да служат като домове за животните. В нашата страна, това е най-вече гори. Частичното устройствен план е неразделна част от частично изменение на ПУП, който всяка община.