Какви са промени

Терминът промени крие вид редактиране, която се поддържа извън Наземните план и размери на височината на сградата и в реконструкцията, преобразувания, вътрешно оборудване на сгради, но също е съществена промяна във външния вид на сградата или на сградите. Строителни и монтажни работи, реконструкция изисква цялостна подготовка, по-специално по отношение на напредъка в съответствие с приложимото законодателство и изискванията на органа сграда. Концепцията за структурно приспособяване е включена в закона и ще падне в нея е посочено модернизира реконструкция на къщи, апартаменти, жилищни сгради и търговски обекти.  По време на строителните работи има ситуации, когато е необходимо разрешение за строеж, достатъчно предизвестие, или не се нуждае нито един от вариантите. Разрешителните за строеж се изисква строителните работи, когато то не се отразява на структурата на сградата и в същото време да не се променя предназначението на сградата. Те включват стаите боядисване, нанасяне на павета или реконструкция на стари подове.