Какво е зона за развитие

зона за развитие са ключови места за по-нататъшно разширяване на селото. В тези области е необходимо преди да бъдат допуснати ново развитие, разглеждане на цялостната концепция чрез документация планиране и местните проучвания. Тази документация се изготвя от компетентния конструкторски бюра цялостно развитие на цялата територия или цялостни части.  Процентът на отделните функционални зони с големи развиващи се страни, е задължителен.