Какво е картография

Картография има много определения, но като цяло картография счита научна, техническа и артистична дисциплина, която се занимава с обработка на карти. Тя може да бъде и двете карти на повърхностните и космически тела на Земята, или събития, които се случват с тях. Картография със сигурност не е нов клон на науката, а напротив. Картография обикновено се използва от древни времена, най-вече в Китай, нито от финикийски моряци.