Какво се справя

Терминът се използва за дръжка с форма на част перилата на ескалатори, парапети или транспортни средства. Тя може да бъде неразделна част от курса за носене, но по-често е нарочно построена компонент, който е обект неразривно свързани. 
Повърхността на дръжката трябва да е удобно на пипане, а не да се промъкнат през пръстите си. Парапетите на стълби или ескалатори позволяват хващане на цялата страна, или повече лица. В парапет е пасивен когато задържане двумерен обект и малък обект повдига. Парапетите Също така няма контрол.