Какво е кондензат

Кондензатът е продукт, който е резултат от кондензация . Това е течност образува при условия, където температурата на отработилите газове, равна на или по-ниска от температурата на точката на оросяване на водната пара.