Какво е пасивна къща

Пасивната къща е вид строителство, което отговаря на строгото енергийната ефективност в работата на къщата. Пасивна къща строителство е важна глава в проектирането и планирането на нови строителство или ремонт на съществуваща сграда. Първоначално пасивни къщи предшествани къщи с концепцията за слънчеви системи. Първите пасивни къщи са били построени през 1990 г. в Германия. Пасивни къщи, трябва да отговарят на няколко изисквания - годишното потребление на топлинна енергия за отопление на по-малко от 15 квтч на м2 жилищна площ, годишно потребление на първична енергия е по-малко от 120 кВтч / м2 жилищна площ. Подобрена технология, пасивната къща е нула енергия къща, която има минимална енергия интензитет. Къщата трябва да се съсредоточи върху земи от южната страна, където най-слънчевата светлина, фасадата не трябва да бъдат засенчени. Те използват местните ресурси, като например дърво и слънчева енергия. Дървената конструкция на къщата е бързо да се изгради, има прост монтаж, лесна за нанасяне на топлоизолацията. Те, обаче, са зидани и тухлени конструкции.