Какво е модернизация

Най-общо означава поставяне на нещо по модернизацията на текущото състояние, като модернизацията на завода, когато те се прилагат най-новите технологии, което спестява на служителите да работят, да се ускорят работата и т.н.  

Модернизация също е процесът на трансформация на обществото, когато цялото общество се променя от традиционно към модерно, и проявите на тази промяна са урбанизацията и индустриализацията на страните, които са хранили предимно на селското стопанство.