Каква е Министерството на регионалното развитие

Министерството на регионалното развитие е централното управление тялото и се занимава с регионалната политика, жилищна политика, различна очертани сегменти администрация. Министерството на регионалното развитие е създадена със закон č.272 / 1996 Sb. считано от 1 ноември., 1996 Например, Министерството администрира средства за жилища за охраната политика, регионалната политика на държавата, включително и координацията на финансирането на тези дейности. Методично помага общини, сдружения и административни единици.