Какво е пречиствателна станция за битови отпадъчни води

Както и в промишленото производство и домакинствата и малките предприятия се използват почистващи препарати. Пречиствателна станция къщи имат по същество същата цел както на видовете, които се използват в големи растения. Те се различават главно по размер, производителност и цена. Домашни пречиствателни станции се използват главно в места, където няма септична яма или помийна яма, но са също често се използва от хора, които имат положително отношение към нашето природно богатство. Канализация е така, защото те са много органични и следователно за околната среда.