Какво е рондо

Rondel има множество изрази. Средства кръгова структура или кръгово движение. Rondel се нарича още един блок от къщи, които са изградени върху имота.