Какво е местната уреда

Местните уред уред горива, предназначени за производство на топлинна енергия, която преминава в пространството, където се намира. Местните уреди печки на твърдо гориво, печки, камини. За местните уред уреди се считат тези, които имат мощност до 10 кВт. 

Инсталирането на газови уреди не може да бъде случайно. Разделя уредите, които съставят горивен въздух от пространството, в което те се намират и димните газове се отвеждат в същото помещение и уреди, които привличат въздуха от газове стая и изпускателните се изхвърлят във въздуха стека на околната среда, други уреди, които нямат специални изисквания пространство и вентилация или подаване на въздух.