Какво е градски жилищен блок

Urban жилищен блок или офис е и групиране на жилищни единици vč.hospodářských сгради, транспортни съоръжения в дадена територия. Често това е отделен от околните градски селища. Това е концентрацията на икономиката и жителите на настаняване. Той е разделен на градските и на открито място. 

Градските жилищни единици са селски срещу по-млади. В рамките на града се счита тогава общност с определен брой жители, тя има определен брой работници и служители, както и ясно характера на сградите.  Сред селските жилищни единици включват населени места, самота и села.