Какви са коефициентите

Коефициентите са насоките, които определят какво интензивност е да се използва на територията. Благодарение на тях можем да изразим отношението между единици със специално предназначение, като ученици в училище, както и размерът на района. Обикновено се използват коефициенти зелени, площ или в затворено пространство, които работят на същите принципи.