Какво е разрешение на строеж

Разрешителни строителство е важна стъпка за строителите. Той е не само разрешението в традиционния смисъл на думата.  Разрешителните сгради в Закона за Сграда се уреждат от различни видове производства.  се изисква разрешение за строеж само за някои видове сгради. В случаите, когато се прилага на строителя за разрешение за строеж на строителните работи, оборудване или сгради, които не изискват разрешителни за строеж, изобщо не се провеждат гражданското производство.