Какви са минерални строителни материали

Минерални материали са отделна група, състояща се от цимент, вар, гипс, чакъл, пясък, бетон. Пясък е в основата на повечето от тези материали - варова мазилка = + пясък, бетон, чакъл + пясък =. Тези свързващи вещества се разделят на втвърдяване на въздуха и под вода (гипс, вар).