Каква е съживяването

Съживяването е да се възстанови и възстановяване. Първо, думата се използва за възстановяване на културния живот на малцинствата днес се използва предимно във връзка със съживяването на дренирани площи, ландшафт, озеленяване, водни пътища, стари сгради и предприятия.  Сега често чуваме термина съживяването във връзка с възстановяване и ремонт на къщи, жилищни сгради, паркове. Съживяването не е просто подмяна на прозорци и врати и боя на фасадата, но също така и намаляване на оперативните разходи на къщата, като предоставя по-добри условия за живот.