Какво е относителната влажност

Относителна влажност е съотношението на теглото на водната пара, съдържаща се във въздуха при дадена температура на масата на водна пара, че въздухът да е наситен. Водната пара е много променлива и се различава от място на място. Относителна влажност се изразява в проценти. Той също така се означава като относителна влажност.