Какво е покрив навес

Shed покрив се състои от един самолет на билото граничи стрехи. Това е проста форма на покрива, той се нарежда сред видовете скатни покриви с наклон от 15 до 45 градуса.  Този вид покрив е с ниска цена, не отнема инсталацията. Изпълнението на строителството е бърз.  покрив недостатък терен е невъзможно да се изгради жилища на тавана.  Можете да го покрие с сламен покрив, картон, асфалт херпес зостер, глина и бетонови керемиди.