Какво е ОВОС

ОВОС означава фразата "Оценка на въздействието върху околната среда", което в превод Чехия гласи: "Оценка на въздействието върху околната среда." Под това име се крие едно проучване, чиято задача е да се определи дали се оценява сградата означаваше твърде много смущения в околната среда, т.е. най-вече природата. Това изследване не е необходимо да бъдат оценени от по-малък мащаб проекти, но за големи сгради като фабрики, тя е необходимост. Въпреки че не е отрицателен доклад за оценка не означава веднага проекта край или преработка, но администрации обикновено проучването заключения вземат под внимание.