Какво е строителство

Строителството е пространствено последователна или технически независими или на част от сградата на специално построено за целта. Концепция на обект се използва за пространствено, функционално и технически дефинирани в цялата сграда или част от нея или цялата които се отнасят до конструкцията.  Строителство и социалните, когато става въпрос за собственост, предназначена за неравностойно жители, капитално строителство - на броя на сградите, предназначени за придобиване на дълготрайни активи. Той е богат придобиване на имущество, това е скъпо решение. Източникът на финансиране е собствения капитал или заеми, издава облигации или издаване на ценни книжа.  Модулна конструкция предлага скоростта, ефикасността и икономическата мобилност и комфорт. Мобилни къщи през последните години, много популярни, като временно решение по време на строителството на класическата тухлена къща.