Какво е профил на защита за дъждовна вода

Това е профил, който се намира в долния жлеб на рамката на прозореца и функцията му е да се оттича дъждовната вода. източване Благодарение не се повиши над спал и последвалото замразяване на мазилка и през зимата, а примесите се утаяват.