Какво е електрическа верига

Електрическа схема е проводима връзка на множество електрически компоненти в една единица. Веригата може да бъде свързан както резистори, индуктори, кондензатори и ключове. Специално показва схематични символи. На електрическа верига може да приема различни форми. То може да бъде малък, интегрирано или, обратно, може да съдържа една голяма електрическа мрежа. Има два основни типа верига - затворени и отворени.