Какво е климатик

Климатик е устройство, което регулира въздуха са най-вече за охлаждане. Основната част от верига климатик чието значение е в климатик на косата същите като охлаждащият кръг се използва за хладилника. Климатик в нашата страна се използва главно в болници, търговски центрове, лаборатории и в промишлени сгради. Условната домакинства в страната ни не е много. Експлоатация на въздуха е много скъпо. В богатите страни, които се намират в близост до екватора, а тези устройства са също толкова разпространени, както в нашата телевизия. Много популярни са и въздух в САЩ.