Какво е екологичното равновесие

Екологичното равновесие е теория, която твърди, че всички живи организми на планетата живеят в постоянна хармония. В идеалния случай трябва да бъде балансиран брой хищници и плячка. В системата на екологичното равновесие с природата, с малки колебания могат да се справят самостоятелно обратна връзка. Тази стабилност, обаче, може да наруши различни замърсители на околната среда, бракониери или прекомерно изсичане.