Какво е животът на сградата

Изграждане на стойността на общата продължителност е много важно особено при оценката на сгради. Животът е тясно свързана износване. Точният срок на сградата не може да се настрои. Разделя живота на икономическа, техническа, морално и законно. Техническата живот е тясно свързана с отделните структурни елементи и тяхната функционалност. Всяка сграда се състои от много материали и елементи, които имат разнообразен живот.

Експлоатационният срок на сградата е засегната в основата строителство, проектиране и строително проектиране, технологичен дизайн, начина и интензивността на използване на сградата, изпълнението или неизпълнението на редовна поддръжка, ремонти и модернизация на изпълнение. Важна концепция е продължителността на живота. Там може да се очаква, благодарение на знанията на дизайна и използваните материали. Така например, в добре направен жилищно строителство може да се очаква продължителност на живота до 300 години, обществени сгради и 400 или повече. В дървени сгради , е около 100 години.