Какво е тръба за източване

Източва е част от системата за дренаж.  Отпадъчните води заустват чрез връзката на канализацията на пречиствателна станция за обществена канализация или в канализацията. Отделните части на тръбата за отработения е разделена на наклонени свързващи тръби вертикална и хоризонтална тръба за източване. тръба наклонена връзка е свързан към устройството, от което отпадъчната вода се подава към други части на канализационната система. 

Водостоци са направени от полипропилен, PVC, полиетилен или също материали като неръждаема стомана, сплав или отпадъци каменинови.