Какво е опазването зона

Паметник зони са тип зони за опазване, пейзаж единица, която има указ на министерството получава статут, с който монументална повишена сигурност. Паметник зони имат по-ниска степен на защита от опазване. Паметник зони са разделени в градски, селски и пейзаж.