Какво е армировка

Подсилване или подсилваща вложка, мека армировка, тези термини са използвани за означаване на кръгли стоманени пръти, които се поставят в бетона, като по този начин увеличаване на капацитета на натоварване, и намалява деформация. Този процес произвежда стоманобетон. Условието е добра последователност, която е закрепена в кръгова армировка например неоформени издатини.  Най-известните са т.нар армировката. Кари мрежи, които се използват за армировка плоча или стенни структури, които са по-малко взискателни.  По подобен начин, също така се използва ферми. Подкрепа трябва да е в съответствие с европейските стандарти. Подкрепления са посочени в жаргон като щанги и пръти, първоначално е бил вид армировка профил, който се използва в 30-ти до 50-те години на 20 век.