Какво е бунгало

Бунгало (бунгало) е вид жилищно строителство, който е само на приземния етаж. Той обикновено е проста квадратна или правоъгълна в план и могат да бъдат допълнени от входно предверие. Стаите в бунгалата са традиционни, като кухнята, банята и произволен брой стаи. Основният строителен материал е обикновено дърво.

Бунгалата са изградени от цели спестяване във връзка с пространството, общият пейзаж и потреблението на енергия. Можете да ги намерите сред мобилните домове .