Какви са естетически изисквания за използване на земята

Естетически изисквания за използване на земята са на споразумение между двете страни, което специфицира условия, при които е възможно да се построи нова сграда в района. Често архитект принудени проект също се включи други естетически елементи като дървета, които помагат унифицира архитектурен характер на околната среда. Често това се прави в защитени територии или в непосредствена близост до архитектурните паметници.