Какво е във фокуса на строителство

В центъра на вниманието на сградата се извършва на вече построена сграда, строителство, и се използва, за да получите точната позиция, чиито контури се влезе в кадастралната карта.  За да отбележат сгради в кадастъра се съставят геометричен план, който служи като основа за окончателно одобрение на сградата.  В центъра на вниманието на сградата често е основа за получаване на заем. В центъра на вниманието на строителните направено от инспектори, които са напреднали техники за измерване и висококачествени графични програми.  В случай на каквито и да било графични промени в недвижими имоти се обработват нов геометричен план. В центъра на вниманието на сградата се извършва само след завършване, но също и за допълнения, изменения на сухопътните граници, разделянето на земята и т.н.